O szkole

PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I-GO STOPNIA W STARYCH BABICACH

Szkoła mieści się na ul. Polnej 40, w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Działa od 1994 roku. Figuruje w ewidencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zajęcia dla dzieci odbywają się zgodnie z podstawą programową nadzorowaną przez Centrum Edukacji Artystycznej. Nasi nauczyciele posiadają szerokie kwalifikacje, zarówno w dziedzinie instrumentalnej, teoretycznej jak i pedagogicznej. Atmosfera w szkole jest przyjazna uczniom. Nauczyciele traktują swoich podopiecznych w sposób wysoce zindywidualizowany. Dzieci regularnie występują na koncertach, audycjach muzycznych. Placówka ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową, realizując program wychowania przez sztuki piękne, a zwłaszcza muzykę. Młodzi artyści wzbogacają swoimi występami, koncerty klasowe, uroczystości szkolne i gminne. Szkoła muzyczna jest współorganizatorem wielu inicjatyw artystycznych, w tym dorocznego Powiatowego Konkursu Muzycznego, które popularyzują czynne uczestnictwo w kulturze i naukę gry na instrumentach muzycznych wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie szkoły uczą się grać na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, harfie i klarnecie, uczęszczają na zajęcia z teorii muzyki, śpiewają w chórze, współtworzą zespoły instrumentalne, mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych. Absolwenci szkoły tworzą zespół Gminnej Orkiestry Młodzieżowej.